האם מחבר הספר התיר שיער הודי?

כתב בקונטרס שקר החן: "וגם שער הודו הינו בכלל ההיתר [שהתיר המחבר]".

האמת: המחבר לא התיר מאומה, אלא הביא את דעתו של הגר"ש וואזנר שהובאה בספר ע"י בנו, הגרב"צ וואזנר שליט"א, ועוד פוסקים ידועים כמו הגרח"ד וויס מאנטוורפן והגר"י בעלסקי והגר"מ קליין זצ"ל שהיו מגדולי רבני ארה"ב וחקרו את הענין, וכולם התירו את השיער ההודי, וגם מי שכתב שלא לקנות פאות משיער המגיע ממקדש הע"ז, התיר את כלל הפאות שלא ידוע מקורן.

הגרב"צ וואזנר כתב במסקנתו, "לאור מה שנתפרסם בחוצות מכתבי אאמו"ר עט"ר ונשיאנו הגאון הגדול פוסק הדור הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א, ומה שזכיתי לדבר עמו בנד"ד כמה פעמים פה אל פה, ואחר שנתלבנו הדברים בעיון רב גם בבית מדרשנו בין ת"ח וחברים מקשיבים וברוב עם, הרינו מפרסמים לבקשת רבים קיצור הפסק: פאה שמקורה ודאי מטירופטי ושאר מקומות ע"ז, אין להשתמש בה, ולכן יש להשתדל בכל עוז להחליפה. אולם בשעת הדחק, או מי שאין היכולת בידה, מותרת ללובשה זמנית. פאות מכל שאר עיירות ומדינות מותרות. ספק מקום מוצאם, מותרות" [כל הפאות כיום מסופקות, כולל הפאות מהודו].

אי לכך, ייחוס הדברים למחבר הספר הוא הטעיה של הקורא.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות