האם קונטרס שקר החן העיר משהו מעבר לפרק הראשון של חן וכבוד?

כתב בקונטרס שקר החן: "וכיון שהספר הנ"ל הינו ארוך ביותר, וחשיפת האמת בענין הספר תצריך עמל רב ביותר... על כן ראינו להתמקד בעיקר ברשימת 130 הפוסקים".

האמת: זוהי הטעיה של הקורא, כי כל הספר בנוי מתשובות הפוסקים השונים, ואין מה להעיר על מחבר הספר במה שהביא מדבריהם לאורך הספר, את תשובותיהם המלאות בענין לבישת פאה.

וכל מה שמצא הכותב להעיר הוא על הפוסקים שהביאו דבריהם בקצרה ולא כתבו תשובות ארוכות להתיר, וגם בזה מצא בקושי מה להעיר עליהם, וכאשר יראה הקורא לקמן. אך בדבריו אלו הוא מנסה להציג כביכול יש מה להעיר על כל הספר, שבו "המחבר" רימה ושיקר כביכול, אך הכותב מעיר בעצם רק על הפרק הראשון.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות